Missioon

Kelle mureks on lapsemured – riigi, kooli või kodu? Kelle mureks on selle noore saatus, kes on rikkunud ühiskondlikku seadust?

Kes meist ei oleks pattu teinud?! Vahe on vaid selles, et meid paljusid ümbritseb hoolitsev keskkond, kes meid ergutab elu muutma paremuse poole.

Tallinna Laste Turvakeskus on kinnine rehabilitatsioonikeskus, kus abi saavad vanemliku hooleta, käitumishäiretega ning sõltuvusprobleemidega lapsed. Need on lapsed, kelle elutee algus on alanud raskustega, kellel puudub lapsepõlv, hoolitsus, armastus ja turvaline keskkond või lapsed, kes on omandanud halvad harjumused. Need on lapsed, kes ei ole oma probleemides süüdi ega saa tihtipeale nende lahendamiseks midagi ette võtta. Eelkõige on need aga lapsed, kes on meie ühiskonna suurim vara, sest nad on meie tulevik!

Juurdub arusaam, et jättes need lapsed tähelepanuta, ei hakka nad osalema Eesti elu korraldamises. Kasvukeskkond, milles noor kujunev isiksus näeb väärtusi, mille poole püüeldakse, mida järgitakse, on neile kriteeriumideks ja motivaatoriks juba praegu. Me ei saa noortelt eeldada eetilisusest kantumat elu, kui me seda ei võimalda neile nende kujunemisaastatel. Seega on vaja määratleda ja rakendada neid meetodeid, mida ühiskond saab ja peab tegema, et iga laps Eestis saaks oma individuaalsel kujunemisteel võimalusi, tuge ning õpikogemusi positiivseks eneseteostuseks ja eneseväärikuse kujunemiseks. Seeläbi suudaks ja sooviks laps võtta vastutust ja algatust ühiskonna heaolu säilitamise ja edasiarengu eest.

Ligimase abistamine, kes on meist halvemal  järjel, on ilmselt niisama vana kui meie inimkond ning see peaks olema osa meie eluviisist, sest siis muutub suhtumine maailmas. Toetades abivajajaid pikaajaliselt ning järjekindlalt, tagame ühiskonna jätkusuutlikkuse.

On tabu mõelda, et vaid riik, ettevõtted ja rikkad eraisikud peaksid annetama, vaid aidata same me kõik – omal moel. Väikeses riigis nagu Eesti, peame ka ise probleemide lahendamisele kaasa aitama, täites vastutavat rolli ühiskonnakorralduse jätkumises ning just vabatahtlikud annetused ja head teod kindlustavad meile keskkonna, milles meie ning meie järglased elada tahavad.

Institutio PanEurasia põhiülesandeks on olla toeks ja abiks probleemsete laste elukvaliteedi parandamisel . Viime abipakkuja kokku abivajajatega ning informeerime ühiskonda selge sõnumiga “kuidas aidata ja kes abi vajavad”, sest me kõik oleme sotsiaalselt vastutavad:

Probleemsete laste integreerumiseks ühiskonda oleme arvesse võtnud just seda, mida noori kõige rohkem huvitab –spordi-ja kultuuritegevus. Igasugune sportlik tegevus on kahtlemata parim vahend ennetada seaduserikkumisi ja vägivalda. Põhialaks oleme valinud judo, mis on intellektuaalne spordiala oma tugeva positiivse mõjuga. Tavaliselt on turvakodu kasvandik hätta sattunud väga keerulistel põhjustel ja tema hing on kõvasti muserdada saanud. Taoliseid abivajajaid suudavad nende hädast ja selle psüholoogilistest tagajärgedest välja aidata ainult väga tugevad professionaalid üsna pika aja jooksul kõvasti pingutades. Eriliselt on rõhutatud väline ja sisemine puhtus ning  austus õpetaja ja partneri vastu. Täielik pühendumine treeningutel ja sisemise rahu harjutused vormivad tasakaaluka ning viisaka inimese.

Iga laps on seda väärt, et teda aidatakse ning aidates, me aitame ka iseennast!

Iris Tomson, Institutio PAN-EURASIA juhatuse liige