Kultuur

INSTITUTIO PAN-EURASIA on iseseisev, vaba algatuse korras loodud avalikes huvides tegutsev heategevuslik kasumit mittetaotlev üksikisikute, äri- ja vabaühingute koondis, kelle tegevuse eesmärgiks on toetada ja arendada poliitikaülese, kultuuride, traditsioonide ja religioonide vahelist rahumeelset diskussiooni ja sobivaid rahvusvahelisi koostöövorme kõikides eluvaldkondades, teaduse, kultuuri, hariduse, spordi ja kehakultuuri, korrakaitse, tervishoiu ettevõtluse, turismi ja loodushoiu valdkondades EURASIA riikidega koostöös, aga ka sarnaste esindusorganitega kogu maailmas; säilitada rahvuslikke traditsioone ja kultuuri meie ühiskasutuses oleval planeedil Maa.

Töö noortega toimub huviringides.

Spordisektsiooni juhib INSTITUTIO PAN-EURASIA juhatuse liige Iris Tomson

Koreograafia treeningud toimuvad peakoreograaf – peatreener Julia Rakova juhendamisel kolmes vanuserühmas

Džuudo treeningud toimuvad Võitluskunstide Ida-osakonna juhi, džudo treener V – Vladimir Stepanjan’i – ja džudo treener Julia Bežko juhendamisel.