Nõustamine

Print pagePDF pageEmail page

Euroopa Liidu Struktuurifondide tulekuga Eestisse on järsult kasvanud nõudlus koolitatud projektijuhtide järgi. Hinnanguliselt tegutseb Eestis ca 15 000 projektijuhti. Samas projektitaotlusi rahastamise saamiseks on alates 2004.aastast esitatud ca 4 korda rohkem. Oskuslikult koostatud projektitaotlusel on suur tähtsus aja ja töö kokkuhoiul nii ettevalmistavas kui projekti realiseerimise faasis.

Instututio Arendia OÜ tooted-teenused on järgmised:
Ettevõtete, ministeeriumite ja nende allasutuste, kohalike omavalitsuste, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele nõustamine sh. taotluste ja riigihangete pakkumuste vormistamine.

Institutio Arendia OÜ tegeleb pidevalt tootearendusega, vormistab nõuetekohased litsentsid ja tööload, et olla konkurentsivõimeline Eesti turul ja jõuda teenuste osutamiseni välisturgudel.

Toote kvaliteedi tagavad töötajate kõrged professionaalsed oskused ja jätkusuutlikult plaanitud aeg töö teostamisel.

Iga konkreetse tellimuse hinna määrab töö maht, nõutud tööjõu kvalifikatsioon ja toote-teenuse eritingimused.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *