Koolitus

Print pagePDF pageEmail page

Euroopa Liidu Struktuurifondide tulekuga Eestisse on järsult kasvanud nõudlus koolitatud projektijuhtide järgi. Hinnanguliselt tegutseb Eestis ca 15 000 projektijuhti. Samas projektitaotlusi rahastamise saamiseks on alates 2004.aastast esitatud ca 4 korda rohkem. Oskuslikult koostatud projektitaotlusel on suur tähtsus aja ja töö kokkuhoiul nii ettevalmistavas kui projekti realiseerimise faasis.

Institutio Arendia OÜ tooted-teenused on järgmised:
Koolitus sh. ettevõtlus- ja projektijuhtimisalane koolitus eesti, vene ja inglise keeles. Koolituse kestvus ja tase valitakse vastavalt kliendi soovile ja vajadusel kokkuleppel koostööpartneritega;

Projektijuhtimiskoolituse aluseks on projektijuhi kutsestandard. Koolituse läbinu on suuteline taotlema projektijuhi kutset. Koolituse maht on 40-500 akadeemilist tundi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *