Meist

Print pagePDF pageEmail page


Visioon. Institutio Arendia OÜ visioon on olla aastaks 2015 Baltimaades tuntud koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsioonifirma, kelle teenuseid tellitakse Eestis ja välisriikides.

Missioon. Institutio Arendia OÜ missioon on pakkuda lektoritele, konsultantidele, ekspertidele ja projektijuhtidele tööd kaasaegse tehnoloogiaga firmas, koolitada oma ala spetsialiste ning pakkuda kõrgekvaliteedilisi teenuseid Euroopa Liidu turgudel, mis rahuldavad ka nõudlikke kliente.

KOOLITUSLUBA nr 6459HTM;
Kehtestatud 13.12.2011.a. ministri käskkirjaga nr 957;
Kehtib kuni 30.november 2016.a.